آریا اولترا هایلوکس-بنزینی-بانیذ گروپ

روغن‌ آریا اولترا هایلوکس یک روغن موتور تمام سینتتیک با فرمالاسیو ویژه برای موتورهای پیشرفته می‌باشد. بهره‌گیری از روغن‌های پایه سینتتیک و ادتیوهای خاص، ضمن افزایش فوق‌العاده عمر مفید روغن، سبب کاهش چشنگیر سایش قطعات می‌گردد. کاربرد: …