بسیاری از ما از اشتعال پذیری سوخت های مختلف زیاد شنیدیم لذا در این نوشته از بانیذ گروپ (آریا صنعت ) می خواهیم به بررسی مقایسه اشتعال پذیری و رنگ سوخت جت ، دیزل و گازوییل بپردازیم ؟

واقعا کدام سوخت بیشتر قابل اشتعال است؟ در ویدئوی زیر شما می توانید یک آزمایش ببینید – تفاوت بین سوخت جت، بنزین و گازوئیل!

این فیلم به دلیل اینکه بسیاری از مردم فکر می کنم سوخت جت بسیار خطرناک است ، اما در واقع بنزین معمولی بسیار مشتعل تر است.

بنابراین، این ویدیو تمام سوخت ها را مورد یک آزمایش قرار می دهد . برای دیدن نتایج این آزمایش این ویدیو را تا انتها ببینید ، در ضمن این کار را به هیچ عنوان در خانه انجام ندهید.