روغن توربین هیدرولیک

روغن توربین

روغن توربین برای استفاده در انواع توربین‌های بخار، آب و گاز توصیه می‌گردد. در ساخت این محصول از روغن پایه مناسب و مواد افزودنی ضد اکسایش، ضد کف، ضد خوردگی و ضد زنگ استفاده شده‌است. این روغن در گرید‌های ۱۰۰،۶۸،۴۶،۳۲ ISO تولید می‌شود.

کاربرد:

۱- توربین‌های گاز، آب و بخار

۲- سیستم‌های انتقال قدرت بدون نیاز به روغن EP دار

مزایا:

۱- دارای پایداری حرارتی و ضپ اکسایش عالی

۲- قابلیت جداپذیری سریع از آب

۳- خاصیت جداپذیری از هوا (Air Release)

۴- مقاومت عالی در مقابل زنگ‌زدگی و خوردگی

مشخصات فیزیکی-شیمیایی:

روغن توربین

سطح کیفیت و استانداردهای بین‌المللی:

 

DIN 51515

BS 489: 1999

General Electric GEK 28143A, 32568 C

Alstom Atlantique NBA P50001

شایان ذکر است مشخصات فوق به صورت متوسط معمول (Typical) می‌باشند.