آیا روغن دنده صنعتی و هیدرولیک نوعی روغن گردشی است ؟

آیا روغن دنده صنعتی و هیدرولیک نوعی روغن گردشی است ؟

طی جلسات و کلاس های آموزشی که گروه صنعتی بانیذ (آریا صنعت) در شرکت های مختلف داشته است . بعضا سوال شده که آیا روغن دنده صنعتی و هیدرولیک نوعی روغن گردشی است ؟

در اینجا قصد داریم توضیحات مختصری راجع به این موضوع دهیم

اما پاسخ موجزی که می توان به آن داد این است که روغن گردشییا Rust and Oxidation .  روغن هایی هستند که از روغن پایه به همراه مواد آنتی اکسیدان ساخته می شوند و  مانع از اکسیداسیون خود و زنگ زدن تجهیزات در تماس با آنها  جلوگیری کنند. به همین خاطر در انگلیسی به این نام خوانده می شوند.

اما از آنجاییکه این قبیل روغن ها در سیستمها معمولا در مدارهای بسته و یا در ماشین آلات در حال گردش به روانکاری عمومی ماشین آلات می پردازند در فارسی به نام روغن های گردشی نامیده می شوند.

در استاندارد DIN 51524  روغن های گردشی جزیی ساده  از روغن های هیدرولیک به شمار می روند. همین طور در استاندارد DIN51517  به عنوان نوعی ساده از روغن های دنده معرفی می شوند.

اما از نظر عمومی روغنهای هیدرولیک و روغن های دنده نیز به دلیل داشتن مواد آنتی اکسیدان و نیز گردش در سیستم ماشین آلات می توانند زیر مجموعه یک مجموعه بزرگتر به نام روغن های گردشی قرار گیرند.

پس می توان نتیجه گیری کرد که طبق این تعریف گردشی بودن هم یک ویژگی است. هم یک دسته خاص از روغن ها! بستگی دارد به مفهوم فارسی آن بیاندیشید یا انگلیسی آن .

لطفا در کانال تلگرام بانیذ گروپ همراه ما باشید.