چرخ همراه کمک فنر ، ترمز و موتور الکتریکی همه این موارد نشان از انقلاب شرکت میشلن – بانیذ گروپ در صنعت چرخ خواهد شد.

همانطور که در بانیذ گروپ پیشتر اشاره شد این فناوری باعث تحولی شگرف خواهد شد. این فناوری باعث می شود سیستم تعلیق ایمن تر ، سبکتر و ارزانتر تمام شود.

این سیستم از باطری و بهر ه گیری از موتور الکتریکی کار میکند و عملا تمامی اجزا تاثیر گذار در قالب یک سیستم قرار دارد .

با ما همراه باشید…